වැඩවර්ජන දෙකකින් ජනතාව අසීරුතාවයට

0
57

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට අයත් නිලධාරින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ සභාපති ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා සදහන් කලේ අද සහ හෙට මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

මේ අතර විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින්ද අද සිට අඛන්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට අයත් නිලධාරින් අද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කරනු ලැබීය.

මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමර්ගය හේතුවෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මෙන්ම දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ දිස්ත්‍ර්ක් ලේකම් කාර්යාලවල සේවා කටයුතු අඩපන වී තිබු බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේය.

මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අද සහ හෙටත් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින්ද අද සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

වැටුප් ගැටළුව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෘත්තීය සමිති 24ක් එක්ව මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව විශ්ව විද්‍යාල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති කමිටුව සඳහන් කළේය.

විශ්ව විද්‍යාල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති කමිටුවේ සමලේකම් ජී.කේ.රුවන් කුමාර මහතා පවසා සිටියේ, ජුලි මස 30 වන දා දීර්ඝ වැඩවර්ජනයක් නොකර සාකච්ඡාවෙන් විසඳා ගැනීමට උත්සහ කළ නමුත් එය සාර්ථක නොවු බවත් පැවසීය.

විසඳුමක් නොලැබුණොත් දැඩි තීර්ණ ගාන්නා බවත් ඔහු සඳහන් කලේය.

මේ හේතුවෙන් සිය අධ්‍යයන කටයුතු වලට දැඩි ලෙස බාධා එල්ල වන බව විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් පවසයි.