මම ප්‍රතිපත්ති පාවා දෙන්නෙ නෑ-කබීර් හෂීම්

0
48

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ කිසිදු අර්බුදයක් නැති බවත්, ඇතැමුන් අර්බුදයක් ඇති බව. පෙන්වීමට උත්සාහ කරන බව අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසයි.

මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා ඊයේ සිය අමාත්‍යාංශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී පසුගියදා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සමඟ ඇතිවු මත ගැටුම පිලිබඳ අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා මෙසේ පැවසීය.

“ප්‍රතිපත්ති රැකගෙන වැඩ කරද්දි ගල් මුල්වලින් ගහන්න පුළුවන්.

ඒත්,වදින්නෙ- රිදෙන්නෙ නැහැ. මඩ ගැසීම් චෝදනා ඒවී. මම හෘද සාක්ෂියට අනුව වැඩ කළා. පසුගිය කාලේ ගත්ත තීන්දු තීරණ ජනතාව දන්නවා. කරුණු පැහැදිලි කරන්න ඕන නෑ.

හරිදේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. තනතුරු නැතිවෙන්න පුළුවන්. පාරට ඇදලා දැම්මත් ප්‍රතිපත්ති පාවා දෙන්නෙ නැහැ. සමහර දේවල් කතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඇමති කිරිඇල්ල එක්ක ගැටුමක් මට නැහැ.”