වැරදි සමහරකට දඩ වැඩිකිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

0
103

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සඳහන් ඇතැම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් දඩ වැඩි කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දී තිබෙනවා. ඊයේ පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ.

සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වශයෙන් සිදු වන බවත්, ඊට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාවක් බවත් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එහෙත්, ඇතැම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති දඩ එම අපරාධ වළක්වාලීමට කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බවටයි ඉකුත් සමයේ අදහස් පළ වුණේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අධ්‍යයනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුවක් ද පත් කෙරුණා. එහි නිර්දේශ පාදක කර ගනිමිනුයි දඩ වැඩි කිරීම සඳහා වූ යෝජනාව අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණේ.