අතුරුගිරිය විහාරස්ථානයට පැමිණි සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

0
134

අතුරුගිරිය විහාරස්ථානයකට පසුගිය 10දා පැමිණි සැකකටයුතු පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් අතරින් එක් සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් ඊයේ සවස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එම විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අතුරුගිරිගිරිය පොලිස් ස්ථානයට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අදාළ පරීක්ෂණවලදී වැලිකඩ, ගෝතමීපාර ප්‍රදේශයේ පදිංචි අවුරුදු 28ක් වන පුද්ගලයෙක් මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.