බුද්ධශාසන ඇමති-විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් අද ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවට

0
44

බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම් සභාව වෙත අද(13) කැඳවා තිබේ.

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදලේ සිදුව ඇති වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස ඔහුට දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම හිටපු විදුලිබල අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාට ද ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම්දී තිබේ.

ඒ විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ධාරිතා මිළදී ගැනිමේදි සහ බලාගාර සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනිමේදි සිදුවු වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි.

මේ අතර පිරිසිදු තේරවාදි ධර්ම ආරක්ෂා කිරීමටනම් පිරිසිදු ප්‍රතිපත්තියක කටයුතු කරන භික්ෂූන් වහන්සේ අවශ්‍ය බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ පැවැති ආගමික වැඩසටහනකින් අනතුරුව ප්‍රකාශ කළේය.