සජින් වාස්ට එරෙහිව නීතිපතිගෙන් අධිචෝදනා

0
134

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතාට එරෙහිව මුල් විශුද්ධීකරණ පනත යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ පළාත් බද මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා පත්‍ර ගොනුකර තිබේ.

සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතාට එරෙහිව රුපියල් මිලියන 306කට අධික මුදලක් විශුද්ධිකරණය කිරීමේ වරදට යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් මෙලෙස අධිචෝදනා ගොනු කර ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළාය.

2015.02.02 අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශණයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම වංචාව හෙළිදරව් ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ සඳහන් කළේය.