විපක්ෂයේ චෝදනා දයා ගමගේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

0
33

තමා කිසිවිටෙකත් රජයේ මුදල් පෞද්ගලික අරමුණු සඳහා භාවිත කර නොමැති බව සමාජ. සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා පවසයි.

සමෘද්ධි නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ උත්සවවලදී දයා ගමගේ අමාත්‍යවරයා අත්තනෝමතික ලෙස මුදල් වෙන්කර ඇති බවට ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තුවේදී එල්ල වූ චෝදනාවකට පිළිතුරු ලබාදෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා කළ ප්‍රකාශයකට පිලිතුරු දෙමින් අමාත්‍යරයා පැවසුවේ වසර 22ක් පුරා සමෘද්ධිය ලබා දීමට නොහැකි වු පවුල් සඳහා පසු ගිය මාස කිහිපය තුල එම සහනාධාරය ලබා දුන් බවයි.

එහිද විපක්ෂය කළ ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පිලිතුරු දුන් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ සමෘද්ධි ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා කිසිදු විටකදි ජනතාවගෙන් හෝ මහ බාන්ඩාගාරයෙන් මුදල් නොගත් බවයි.