ගයන්තගේ විශ්වාසය සජිත්

0
90

ජනතාවට අයිති සම්පත් , ජනතාවට ලබාදීමේ පොදු ජන ‍යුගය ඇරඹීමට තමන් සූදානම් බව. නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

සීතාවකපුර ඉදිකළ 214 වැනි උදාගම්මානය වන “සොබාසිරිපුර” ඊයේ (08) සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් ජනතා අයිතියට පත්කෙරුණි.

ඒ සැමට සෙවණ – යළි පිබිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේයි.

එහිද වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ජනතාවගේ සම්පත් ජනතා අයිතියට පත්කරන පොදු ජන මෙහෙවර ඉටු කිරීමට තමන් සුදානම් බවත් පොදු ජනතාවගේ සහන යුගය ලබාදෙන්න “ඔබලා ලෑස්ති නම් මමත් ලෑස්තියි” බවයි.

එහිද අදහස් දැක්වු ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසුවේ පක්ෂ පාට භේදයෙන් තොරව රටකට අවශ්‍ය කොයි වගේ නායකයෙක්ද යන්න සිතින විට කිසිම අපහසුවකින් තොරව ඒ සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකි බවයි.