ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්න හිස්බුල්ලා FCIDය

0
180

නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත පැමිණ තිබේ.

පුද්ගලික ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණි බව අද දෙරණවාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

මේ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට බදියුදීන් අමාත්‍යවරයා අද උදෑසන 10ට පමණ එම ස්ථානයට වෙත පැමිණ ඇති අතර මේ වන තෙක් එහි රැඳී සිටින බව වාර්තා වෙයි.