ෆේස්බුක් හා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් බිඳවැටෙයි

0
262

ෆේස්බුක් සමාජ ජාල අඩවිය හා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සමාජ ජාල අඩවිය ලොව පුරා බිඳවැටිමකට ලක් වී ඇති බව වාර්තා වෙයි

මෙම ෆේස්බුක් හා ෆේස්බුක් බිදවැටීම පිළිබඳ ලොව පුරා එම ගිණුම් හිමියන් රැසක් චෝදනා කරයි.

මේ බිදවැටීම හේතුවෙන් ලොව පුරා සිටින මිලියන ගණනක් වූ එම සමාජ ජාල අඩවි භාවිතා කරන සාමාජිකයන් ඔවුන්ගේ එම ෆේස්බුක් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සමාජ ජාල ගිණුම් වලට පිවිසීමට නොහැකි වී සිටි බව වාර්තා වේ.