හැටන් නගරයේ පදික වෙළඳුන්ට හැටන් නගර සභාවෙන් දැඩි අවවාද

0
171

කොවිඩ්-19 වෛසරය පැතිර යාමේ අවධානමත් සමග පනවා තිබු ඇදිරි නිතිය තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමත් සමඟ වතුකරයේ තරුණයන් විශාල පිරිසක් හැටන් නගරයේ පදික වේදිකාවේ මේ දිනවල ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරයි.

එම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන ඇතැම් තරුණයන් ඔහුන් අලෙවි කරන එළවළු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍යය ආහාර ද්‍රව්‍යය සෞඛ්‍යය ආරක්ෂිත නොවන ආකාරයට අසුරා අලෙවි කරන බවට හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍යය අංශ වෙත ලද පැමිණිල්ලක් මත හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂක රාමයියා බාලක්‍රිෂ්ණන් මහතා එම ව්‍යාපාරිකයන්ට අද(05) එම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන ස්ථාන වෙත ගොස් අවවාද කරනු ලැබුහ.

පොලව මට්ටමේ සිට අඩ් 1 ½ උසකින් යුක්ත ලැලි තට්ටුවක් හෝ ප්ලාස්ටික් බදුනක් මත තබාගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන ලෙසටත්, එම ව්‍යාපාරිකයන්ට මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරයා විසින් අවවාද කරනු ලැබුවේය.

එසේ නොකරන ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරයා කියා සිටියේය.