සේවකයෝ 14000යි – වෘත්තීය සමිති 103යි – පාඩුව රු බි 7යි – මේ ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයයි

0
28

දිනපතා නගරයට ඇදී එන විශාල මගීන් ප්‍රමාණයකට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයමින් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය සිදු කරනු ලබන්නේ අසීමිත මහජන සේවයකි.

දුම්රිය සේවය වසර 162ක ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියයි. එහි වර්තමාන සේවක සංඛ්‍යාව 14,096කි.

නමුත් නාස්තිය සහ දූෂණය ඉහ වහා ගොස් ඇති රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දීමට බොහෝ අය පෙළඹෙති.

සමහරුන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට විශාල බරකි.

ඒ, මෙරට දුම්රිය සේවය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන හතක අලාභයක් ලබමින් බැවිනි.

එයින් පෙනී යන්නේ, මහජනයාට සිය සේවය කාර්යක්ෂමව ලබාදීමට අසමත් වී ඇති ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව එහි වියදම් අඩු කර ගැනීමට ද අසමත් වී ඇති බවය.

ඊට හොඳම උදාහරණය වන්නේ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින්ගේ මුළු මාසික වැටුප් පිරිවැයෙන් සියයට 50 ක් තරම් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් රජය වැය කර ඇත්තේ සේවක අතිකාල දීමනා සඳහා බව දත්ත අනුව පෙනී යාමෙනි.

මේ වසරේ ජනවාරී මස අතිකාල දීමනා වශයෙන් වැය වී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 460 කි.

එසේම, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවට අනුව 2019 වසරේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අලාභය රුපියල් මිලියන 7,000 කි.

දැනට ක්‍රියාත්මක දෛනික දුම්රිය ගමන් වාර සංඛ්‍යාව 400කට ආසන්න වන අතර එදිනෙදා දුම්රිය භාවිත කරන මගීන් ගණන ලක්ෂ තුන ඉක්මවයි.

මගීන් පවසන්නේ, අධික තදබදයක් පවතින කාර්යාල දුම්රිය වල පහසුකම් ඉතාමත්ම අල්ප බවය. බොහෝ දුම්රිය මැදිරි ඉතා අපිරිසිඳු ය.

අනෙක් ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ නිතරම සිදුවන දුම්රිය ප්‍රමාදයයි. එය අත්නොවිඳපු මගියෙක් මෙරට නොමැති තරම්ය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලන වාර්තාවට අනුව 2017 දී දුම්රිය ප්‍රමාද වී ධාවනය කළ ප්‍රතිශතය 56% කි. එය තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් 2018 දී දුම්රිය ප්‍රමාදය 59% ක් ලෙස වර්ධනය වී තිබේ.

සේවයේ ගුණාත්මකභාවය කෙසේ වුවද එහි සේවකයෝ සිය වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ගැන දක්වන්නේ දැඩි උනන්දුවක් බව දුම්රිය මගීන් පෙන්වා දෙයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ වෘත්තීය සමිති සංඛ්‍යාව 103ක් තිබීමෙන් එය පැහැදිලි වේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ සෑම අංශයකම වෘත්තීය සමිතියක් ක්‍රියාත්මක වෙයි.