සුනාමි අනතුරක් නෑ

0
205

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලට කිසිම ආකාරයක සුනාමි අවධානමක් නොමැති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සුනාමි අනතුරක කටකතාවක් පැතිර යන බවත් එහි කිසිඳු සත්‍යතාවක් නොමැති බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව එවැනි අනතුරු පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.