සීනි ආනයන වියදමේ සීඝ්‍ර වර්ධනයක් – මහ බැංකු වාර්තාවක් හෙළි කරයි

0
26

මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ සීනි සහ රසකැවිලි ආනයනයේ සීඝ්‍ර වර්ධනයක් සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විදේශිය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවට අනුව මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ සීනි සහ රසකැවිලි ආනයනය කිරීම සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 57.5ක් වැය කර තිබේ.

2020 වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ සීනි සහ රසකැවිලි ආනයනය කිරීමට වැය වී ඇත්තේ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 20 ක් වන අතර ඒ අනුව මේ වසරේ සියයට 186.9ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව මහ බැංකුව පෙන්වාදෙයි.

මේ අතර 2020 වසරට සාපේක්ෂව 2021 වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ ආහාර සහ පානවර්ග ආනයනය සඳහා ගිය වියදම ද සියයට 24.6ක වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබේ.

මෙහිදී පොල්තෙල්, මිරිස් සහ පරිප්පු යන භාණ්ඩ ආනයනය ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව පෙන්වාදෙයි.