සිරදඬුවම් කාලය අඩුකර ගැනීමට ක්‍රමයක්

0
15

පොත් කියවන බන්ධනාගාර රැඳවියන්ගේ දඬුවම් කාලය දින හෝ සති කිහිපයකින් අඩු කිරීමට බොලිවියාව තීරණය කර තිබේ.

එරට බන්ධනාගාර 47ක් ආශ්‍රිතව මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේය.

බොලිවියාවේ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග මන්දගාමී බව විදෙස් වාර්තාවල සඳහන් වේ.

වැඩසටහන නම් කර තිබෙන්නේ ” බුක්ස් බිහයින්ඩ් බාර්” යනුවෙනි.

එම වැඩසටහන යටතේ රැඳවියන්ගේ සාක්ෂරතාව ඉහළ දැමීමට අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් වේ.

” බුක්ස් බිහයින්ඩ් බාර්” වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට බොලිවියානු රැඳවියන් 865 දෙනෙක් කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගෙන සිටින බව විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.