සිමෙන්ති කොට්ට ලක්ෂ 02ක් හෙට දිවයිනට

0
162

ඇතැම් ප්‍රදේශවල සිමෙන්ති හිඟයක්

සිමෙන්ති කොට්ට ලක්ෂ 02ක් රැගත් තවත් නෞකාවක් හෙට දිවයිනට ළඟාවන බව සිමෙන්ති ආනයන සහ දේශීය නිෂ්පාදකයින් පවසනවා.

ඔවුන් සඳහන් කළේ, පසුගිය සතියේ ද සිමෙන්ති කොට්ට ලක්ෂ 06ක් රැගත් නෞකා දෙකක් දිවයිනට පැමිණි බවයි.

කෙසේ වෙතත්, අධික ඉල්ලුම හේතුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවල සිමෙන්ති හිඟයක් වාර්තා වන බව ද ඔවුන් සඳහන් කළා.

නාගරික නිවාස ඉදිකිරීමේ කටයුතු මෙන්ම වෙනත් පෞද්ගලික අංශයේ ඉදිකිරීම්වලට තවදුරටත් වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බව ද සිමෙන්ති ආනයන සහ දේශීය නිෂ්පාදකයින් සඳහන් කළා