ශ‍්‍රවනාබාධිතයන්ටත් රියදුරු බලපත්‍ර – විශේෂ ලාංඡනය ගැනත් ජනතාව දැනුවත් කරයි

0
255

ශ‍්‍රවනාබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා රියදුරු බලපත‍්‍ර ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ ප‍්‍රකාශ කරන්නේ ශ්‍රී‍්‍ර ලංකා ශ‍්‍රවනාබාධිත සම්මේලනය මගින් සිදුකළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කළ බවයි.

මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කොන්දේසිවලට යටත්ව ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත රියදුරු බලපත‍්‍ර ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.

එහිදී, “මෙම සම්මේලනය යටතේ 10000ක් විතර සාමාජිකයෝ ඉන්නවා. ඉන් 200ක් විතර ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා.. ඔවුන්ට හැකියාන තියෙනවා මෝටර් රථයක් පදවන්න..ඒ සඳහා අවශ්‍ය අවසරය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන්ට කොන්දේසි 09ක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කොන්දේසිවලට එකඟ නම් ඔවුන්ට ඒ රියදුරු බලපත්‍රය ලබාදීම ගැන සලකා බලනවා. මේ වන විට ඔවුන් ලිඛිතවම ඒ කොන්දේසිවලට එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අදාළ ආයතන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මේ වනවිට අපේ රිය පුහුණු ඒකක තුළ ඔවුන් පුහුණුවීමත් ආරම්භ කරලයි තියෙන්නේ. මේ අය පදවන වාහනය පිටුපස විශේෂ ලාංඡනයක් සවි කරලා ඒ පිළිබඳව සියලුම රියදුරන් සහ ජනතාව දැනුවත් කරලා කටයුතු කරන්නත් සූදානම්.” යනුවෙන්ද සඳහන් කළා.