වෙඩි වැදී මියගිය කාන්තාවකගේ සිරුරක් හමුවේ

0
10

බෙලිඅත්ත, පල්ලත්තර ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී වෙඩි වැදී මිය ගිය කාන්තාවකගේ සිරුරක් හමුවී ඇති බව පොලීසිය පවසයි.