විදුලි බලමණ්ඩලය පාඩු ලබන්නේ හදිසි විදුලි මිළඳී ගැනීම් නිසා-හඳුන්නෙත්ති

0
296

විදුලි බලමණ්ඩලය පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් වුයේ හදිසි විදුලි මිළඳී ගැනීම්වලට යොමුවීම හේතුවෙන් බව කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය ආණ්ඩු කාලයේ හදිසි මිලදී ගැනීම්වලට විරුද්ධ වු වත්මන් අමාත්‍යවරයාද එම ක්‍රියාවලියට එළඹීම කණගාටුදායක බවයි.

මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.