විදුලිබල මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති අදත් කෝප් කමිටුවට

0
13

විදුලිබල මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා කෝප් කමිටුවේදී සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයෙහි වචන කීපයක් ඉවත් කරගැනීමට ඔහු විසින් කෝප් කමිටුවෙන් සිදුකරන ලද ඉල්ලීම දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් පසු අනුමත කිරීමට කමිටුව විසින් තීරණය කර තිබේ.

ඒ ඉකුත් 10වනදා පැවති කෝප් කමිටුවේ දී සිදුකළ ප්‍රකාශයකට අදාළවය.

ඒ අනුව කෝප් කමිටුවේ සභාපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි, මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැවසුවේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා විසින් කෝප් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපිය පදනම් කරගෙන කෝප් කමිටුව විසින් තීරණ කිහිපයක් ගනු ලැබූ බවය.

එම තීරණ ගනු ලැබුවේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපති එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා විසින් 2022.06.10 වනදා කෝප් කමිටුව වෙත පැමිණ සිදු කළ ප්‍රකාශයක් ඉවත්කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් යොමු කොට ඇති 2022.06.11 දිනැති (CEB/CH/100)  ලිපිය පිලිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා අද (23) කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවූ අවස්ථාවේදීය.

මීට අමතරව තවත් කමිටු සාමාජිකයෙකු මතුකළ ගැටලුවක් වූයේ එම්.එම්.සී .ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතාගේ ඇමුණුම් ලිපියට අනුව ජනාධිපති හා අගමැති සමග සාකච්ඡා තමුන් අවබෝධ කරගත් ආකාරය මත ඉදිරිපත් කොට තිබෙන මෙම ස්ථාවරය හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය රාජ්‍යයන් දෙකක් අතර වූ ව්‍යාපෘතියක් ලෙසට ලේඛනගත වී ඇති බවය.

එසේම අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි ව්‍යාපෘතිය ඉන්දියානු රාජ්‍ය නියෝජනය කරනු ලබන බවට කිසිදු ලිඛිත සාක්ෂියක් හෝ රටවල් දෙක අතර ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයක් නොමැති තත්ත්වයක් තුළදී එය රටවල් දෙකක් අතර ව්‍යාපෘතියක් ලෙස තීරණය කිරීම ගැටලුවක් බවය.