වැස්ස සමඟ ඩෙංගු මදුරු ඝනත්වයේ වර්ධනයක්

0
482

වැසි සමය ආරම්භයත් සමඟ ඩෙංගු කීට මදුරු ඝනත්වයේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බව කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සභාපති නජිත් සුමනසේන මහතා සඳහන් කළේ මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මේ වන විට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මඟින් ඩෙංගු සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවයි.

ජනතාව එම කටයුතු සඳහා ක්‍රියාශීලීව මැදිහත්වීම තුළින් ඉදිරියේ දී ඇති විය හැකි ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයන් වළක්වා ගැනීමට හැකි වන බව නජිත් සුමනසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.