වසර 50කට පසු රත්මලානේ සිට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන්

0
39

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගුවන්සේවා කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා ගුවන්තොටුපොල හා ගුවන්සේවා (ශ‍්‍රී ලංකා) (පුද්ගලික) සමාගම දිගු කාලීන අරමුණු ඉදිරියට ගෙනයමින්, කොළඹ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල, රත්මලාන (CIAR) 2022 මාර්තු මස 27 දා සිට මාලදිවයින් එයාර් (Maldivian Air) සමඟ මාලදිවයින දක්වා කලාපීය ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර මෙය දශක පහකට පමණ පසු මෙරට ගුවන් ක්‍ෂේත‍්‍රය ලැබූ සුවිශේෂි ජයග‍්‍රහණයකි.

මාලදිවයින් රජයට අයත් සීමාසහිත අයිලන්ඞ් ඒවියේෂන් සර්විසස් සමාගම (Island Aviation Services Limited) ස්වකිය කලාපීය ගුවන්ගමන් නැවත ආරම්භ කිරීමේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස මාලදිවයින් ජාතික ගුවන්සේවයේ ප‍්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය වන Velana ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල සහ කොළඹ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල රත්මලාන අතර මෙම කලාපීය ගුවන්ගමන් ආරම්භ කිරීම සිදුවේ.

ආරම්භක අවස්ථාවේදී සතියකට තෙවරක් ආසන 50ක් සහිත ඩෑෂ්-8 ගුවන් යානා (Dash-8 aircraft with 50 seats) යොදා ගනිමින් ශ‍්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර කාලසටහන්ගත ගුවන් ගමන් 3 ක් පමණ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර 2022 මැයි මස සිට එය ගුවන් ගමන් වාර 5 ක් දක්වා වැඩි කෙරේ.

කොළඹ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල, රත්මලාන මෙලෙස කලාපීය ගුවන් මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන්නේ දශක පහකට පසුව ය.