වසර 5ක වාහන ආනයන බිල රුපියල් ට්‍රිලියන 1.2ක්

0
20

2015 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා මෙරටට ආනයනය කළ වාහන ගණන 25,15546ක් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවා(ර්)ඩ් කබ්රාල් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (05) පැවසීය.

ඒ සඳහා වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 1,239ක් බව වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු ඒසේ පැවසීය.