ලොකු ලූනු වලට නිසි මිලක් නැති නිසා වගාවෙන් ගොවියා ඈත්වෙලා

0
838

දේශීය ලොකු ලූනු වගාවෙන් ගොවියා ඈත් වීමට බලපෑ ප්‍රධානතම හේතුව නිෂ්පාදන වලට නිසි මිලක් නොමැති වීම බව මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ප්‍රසන්න පල්ලෙමුල්ල මහතා පවසයි.

පසුගිය වසරවලදී දේශීය ලොකු ලුනු හෙක්ටයාර් හාරදහසකට ආසන්න ප්‍රමණයක් වගා කළ ද මේ වන විට එය හෙක්ටයාර් දහසකටත් අඩු වීම බරපතළ ප්‍රශ්නයක් බවත් ඉදිරියේදී ලොකු ලූනු වගාවෙන් ගොවියා ඈත්වෙමින් තිබෙන බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

ලොකු ලූනු වගාවෙන් ගොවියා ඉවත්වීමට කරුණු කිහිපයක් බලපෑ බවත් නියඟය වැස්ස වැඩිවීම මෙන්ම නිෂ්පාදන වියදම අධික වීම විදේශ රටවලින් ලොකුලූනු විශාල වශයෙන් ආනයනය කිරීම ආදි කරුණු රැසක් අතීතයේ සිට බලපෑ බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරයා පවසයි.

දේශීය ලොකු ලූනු ගොවියාට තම නිෂ්පාදනය සඳහා ලොකුලුනු කිලෝවක ගැණුම් මිල රුපියල් 70 ක් රුපියල් 80 ත් අතර මිලක් පැවතිය යුතු බවද එක කිලෝවක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රුපියල් 51 ක මුදලක් වැයවෙන බව බවද ලොකුලූනු අක්කර එකක් වගා කිරීම සඳහා රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දාහක් දී ලක්ෂ අසූදාහක් අතර මුදලක් වියදම් වන බව ප්‍රසන්න මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මෙම නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ යෑමට ප්‍රධානතම හේතුව ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු කුලිය ඉහළ යෑම බවත් මිනිස් දින 130 කට වඩා වැය වෙන බවද ඉන්දියාවේ සහ වෙනත් රටවල කම්කරු කුලිය අඩුවීම සහ විවිධ සහන ගොවීන්ට ලබාදීම නිසා අඩු පිරිවැයකින් ලොකු ලුනු නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු වන බව පවසයි.

වසරකට මෙරට ඒක පුද්ගල ලුනු පරිභෝජනය කිලෝ දහයක් බවත් වසරකට ලොකු ලුනු මෙක්රික්ටෝන් දෙලක්ෂ අසුදහසක් පමණ අවශ්‍යතා පවතින බවත් මෙරට ලොකුලූනු නිෂ්පාදනය මෙ .ටො .හැටදහසක් හැත්තෑ දහසක් අතර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන බවත් 2014 වසරේ මෙරට ලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂය ඉක්ම වූ බව ද සඳහන් කළේය.

නිෂ්පාදනය වැඩි වීමත් සමඟ දේශීය ලොකුළූණු ගොවියාට මිලක් අහිමි වීමත් සමඟ ලොකු ලූනු ගොවියා සිය වගාවෙන් ඈත්වීමට පටන් ගත් බව ප්‍රසන්න පල්ලිමුල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

වර්තමානයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය එක්ව නැවත වරක් දේශීය ලොකු ලූනු ගොවියා වගාවට හුරු කිරීම සඳහා බීජ සහනාධාර වගා ආරක්ෂණ ක්‍රම ආදි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කොට නැවත වරක් මෙරට දේශීය ලොකු ලූණු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමේ බාරදූර කාර්යයක මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ එක්ව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.