ලිට්‍රෝ ගෑස් බෙදාහැරීම අද සිට

0
20

දින 11කට පසු ගෑස් බෙදාහැරීමේ කටයුතු අද (15) සිට සිදු කරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසයි.

ගෑස් තොග ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපාරික ස්ථාන, ආදාහනාගාර සහ රෝහල් සඳහා ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව එම සමාගම සඳහන් කළේය.

සුළු වශයෙන් නිවාස සඳහා ද ගෑස් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ලිට්‍රෝ සමාගම සඳහන් කළේය.

දිවයිනට පැමිණ තිබූ ගෑස් නෞකාවේ ගෑස් ගොඩබෑමේ කටයුතු දින 6කට පසුව ඊයේ (14) ආරම්භ කර තිබුණි.

ඒ එම නෞකාව සඳහා ලබාදීමට තිබූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක මුදල ගෙවීමෙන් අනතුරුවය.