රජයේ නිලධාරීන්ට දුන් සිකුරාදා නිවාඩු දිනය අහෝසියි

0
11

පොදු ප්‍රවාශනය යථා තත්ත්වයට පත්විමත් මෙන්ම QR ක්‍රමය යටතේ ඉන්ධන ලබාදීමත් සමග ප්‍රවාහනය යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇති හෙයින් රජයේ නිලධාරීන්ට සිකුරාදා දිනය නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීම අවලංගු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව ලබන සිකුරාදා දිනයේ සිට සිකුරාදා දිනය සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් බවට පත්වෙන බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.