යුපුන් වාර්තා පිට වාර්තා තියයි

0
34

ශ්‍රි ලංකාවේ කෙටිදුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් ඊයේ (22) ඉතාලියේ පැවති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක දී මීටර 200 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් සහ නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් විය.

මීටර 200 ධාවන ඉසව්ව තත්පර 20.37කින් නිම කරමින් යුපුන් මෙම සමත්කම පෑවේය.