යළි වාහන ආනයනයට සාකච්ඡා – සති දෙකක් තුළ යෝජනා ඉල්ලයි

0
109

වාහන ආනයනකරුවන් සමග ජනාධිපති ලේකම්වරයා ඇතුළු මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

එහිදී වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් නව යෝජනා සති දෙකක් තුළ ලබා දෙන ලෙස ආනයනකරුවන්ට දැනුම් දුන් බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා සඳහන් කළේය.

කොවිඩ් වසංගතයත් සමඟ ඇතිවූ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ විදේශ විනිමය රටින් පිටට ගලායාම පාලනය සඳහා ආනයන සීමාවන් පැනවීමට රජය තීරණය කරනු ලැබීය.

ඒ යටතේ වාහන ආනයනය ද අත්හිටවූයේ වාර්ෂිකව ඒ සඳහා වැයවන ඩොලර් බිලියන 1.2ක මුදලක් ඉතිරිකර ගැනීමේ අරමුණිනි.

වසරකට ආසන්න කාලයක් වාහන ආනයනය අත්හිටුවා තිබු පසුබිමක පසුගිය 04 වැනිදා ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී ජයසුන්දර සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සමඟ වාහන ආනයනකරුවන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය.

මෙහිදී වාහන ආනයන කිරිම සම්බන්ධයෙන් යෝජනා සති දෙකක් තුළ ලබා දෙන ලෙස වාහන ආනයනකරුවන්ට දැනුම් දුන් බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා සඳහන් කළේය.