මෙරට රන් මිල 15%කින් අඩු වෙයි

0
14

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභය මත පනවා ඇති සියයට 14ක ආදායම් බද්ද සහ සියයට 15ක් වූ රත‍්‍රං බද්ද ඉවත් කිරීමට වත්මන් රජය කටයුතු කිරීම තුළින් රන් භාණ්ඩ මිල ද ඉදිරියේදී අඩුවනු ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත‍්‍රික් ස්වර්ණ අභිමානී රන්කම් එකමුතුව පවසනවා.

ඒ අනුව රන් පවුමක මිල සියයට 15 කින් පමණ අඩු වනු ඇති බවයි එහි සභාපති විසුම් මාපලගම මාධ්‍ය වෙත ප‍්‍රකාශ කළේ.

මෙම බදු සහනය හරහා ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන්ට ප‍්‍රතිලාභයක් ද හිමිවන බවයි මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණේ.