මැයි 24 – 25 යළි ඇඳිරිනීතිය

0
72

මැයි 24 ඉරිදා සහ 25 සඳුදා දෙදින දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.

ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳව නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පෙන්වා දෙනවා.