මහින්ද ලඟට ගිය වසන්ත ඩබල් ඩීල්ද?

0
457

උද්ගතවී ඇති දේශපාලන තත්වය හමුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් සන්ධානය වන විට මන්ත්‍රී ආසන බහුතරය වෙනුවෙන් පොරයක යෙදී සිටියී. ඒ අතරතුර එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කිහිප දෙනෙකු මහින්ද රාපක්ෂ මහතාට සහය පල කිරීමට ශ්‍රීලංකා නිදහස් සන්ධනායට එක්වී ඇමතිධූරද ලබා ගන්නා ලදී.

මෙම ඇමතිධූර ලබා දීම සහ සහය පල කිරීම වෙනුවෙන් විශාල මුදල් හුවමාරුවක්ද සිදුව ඇති බවට දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි. මේ අතර, පසුගියදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාර්ෂවය වෙත සහය පල කල එක් මන්ත්‍රීවරයෙකු ඊයේ (31) රාත්‍රියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමීපතමයන් සමග රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රයක් පවත්වා ඇති අතර, එහිදී කතාබහ වී ඇත්තේ මුදල් උවමනාව මත පැත්ත මාරු කලත් පාර්ලිමේන්තුවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහය පලකරන බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ ආකාරයට තවත් මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙකුම මෙම ක්‍රියාමාර්ගයම අනුගමනය කිරීමට නියමිත බවට වාර්තා වේ.