මහින්ද ජනපතිට ස්තූති කරයි

0
271

ය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත යොමුකරමින් හිිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ පසුගිය මාස එක හමාරක පමණ කාලය තුළ ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තමන්ට ලබාදුන් සහාය පිළිබඳව ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරන බවයි.