මහින්දට සහ කැබිනට් මණ්ඩලයට තිබූ නඩු ඉල්ලා අස්කර ගනී

0
414

හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හා හිටපු කැබිනට් මණ්ඩලයට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයේ ගොනු කළ පෙත්සම් ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට පැමිණිලි පාර්ශ්වය අද කටයුතු කළේය.

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධූරයට පත්වීමත්, කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමත් නීති විරෝධී බව සඳහන් කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ද්‍රවිඩ ජාතික සංවිධානය ඇතුළු පක්ෂ කිහිපයක මන්ත්‍රීවරුන් 122ක් විසින් මෙම පෙත්සම් ගොනු කර තිබුණි. එම පෙත්සම් අද විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදී ඒවා ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට කටයුතු කළේය.