මලයාසියාව, ශ්‍රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශය සඳහා එරික්සන් ප්‍රධානී ලෙස ඩේවිඩ් හෑගෙර්ඛ්රූ පත් වෙයි

0
47

Ericsson (NASDAQ: ERIC) මලයාසියාව, ශ්‍රී ලංකාව හා බංග්ලාදේශය සඳහා ද, අසියාටා ගෝලීය පාරිභෝගික ඒකකයේ ද, ප්‍රධානී ලෙස ඩේවිඩ් හෑගෙර්ඛ්රූ පත් කෙරුණු බව එරික්සන් අද නිවේදනය කළේය. ඔහුගේ නව තනතුරට පත්වීමට පෙර අග්නිදිග ආසියාව, ඕෂියානියාව සහ ඉන්දියාව සඳහා උපායමාර්ග, තාක්ෂණය සහ රාජ්‍ය හා කර්මාන්ත සබඳතා ප්‍රධානී ලෙස ඩේවිඩ් ක්‍රියා කළේය.

“මලයාසියාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ හා බංග්ලාදේශයේ වෙළඳපොලවල් අපට ඉතා වැදගත් වනවා,” යයි එරික්සන්හි අග්නිදිග ආසියාව, ඕෂියානියාව සහ ඉන්දියාව සඳහා ප්‍රධානී නුන්සියෝ මිර්ටිලෝ පවසයි. “මෙම වෙළඳපොලවල සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රතිලාභ පුර්ණ වශයෙන් ලබා දීම සඳහා තාක්ෂණයේ නවතම නිපැයුම් අප පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමට අපි කැපවී සිටිමු. ඩේවිඩ් මේ කලාපයේ එරික්සන් ව්‍යාපාරයට නායකත්වය දී සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව ප්‍රබල ඉතිහාසයක් ඇති කෙනෙක්. එරික්සන් විසින් මෙම වෙළඳපොල වලට කර ඇති කැපවීම් ඔහු විසින් ඉටු කරනු ඇති බවට මට විශ්වාසයි.”

නායකත්වය හා තාක්ෂණික කාර්යභාරයන්හි වසර විස්සක පළපුරුද්දක් ඇති ඩේවිඩ් හෑගෙර්ඛ්රූ එරික්සන් හා සම්බන්ධ වූයේ 2008 දීය. වෙළඳ, කළමනාකාරිත්ව, තාක්ෂණ, උපායමාර්ග හා රාජ්‍ය සබඳතා හරහා විවිධ කාර්යභාරයන් ඉටු කර ඇති ඔහු ස්වීඩනය, ඉන්දුනීසියාව, මලයාසියාව හා ඉන්දියාව වැනි රටවල් ගණනාවක ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථකව දියුණු කර ඇත.

ඔහුගේ පත්වීම ගැන අදහස් දක්වමින්, “ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා නවතම විසඳුම් හා තාක්ෂණය ගෙන දෙමින් මෙම වෙළඳපොලවල අප පාරිභෝගිකයින් සමග සමීපව ක්‍රියා කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වනවා,” යයි ඩේවිඩ් පවසා සිටියේය.

මලයාසියාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ හා බංග්ලාදේශයේ වෙළඳපොලවල එරික්සන් ප්‍රබලව පෙනී සිටින අතර, සම්බන්ධතාවයේ හා ජංගම බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ප්‍රතිලාභ එම වෙළඳපොලවල පාරිභෝගිකයින්ට ගෙන ඒම සඳහා සන්නිවේදන සේවා සපයන්නන් සමග අත්වැල් බැඳ ඇත.