මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරය මැඩලීමට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග

0
570

මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරය දැඩිව මර්දනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ පාසල්වල මත්ද්‍රව්‍ය පැතිරයාම වැළැක්වීම සඳහා ද විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ පසුගිය දා කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් කිහිපයක් ගුරු හා සිසු අයිතියට පැවරීමේ උත්සවයක දී අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ඉදිකරන ලද විදුහල්පති නිල නිවාස, ගුරු නිල නිවාස, ක්‍රීඩා මණ්ඩපය, සුහුරු පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සහ පිරිමි නේවාසිකාගාරයේ අලුත්වැඩියාවන් අවසන් කර ගුරු සිසු අයිතියට පත් කිරීම අමාත්‍යවරයා අතින් මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

මීට අමතරව නිකවැරටිය රජබිම විද්‍යාලයේ තෙමහල් පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරීම සහ අබුක්කාගම මුස්ලිම් විදුහලේ ප්‍රාථමික ඉගෙනුම් සම්පත් මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පැවරීම ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් සිදු කළේය.