භික්ෂුවක් කාන්තාවකට පහරදීලා

0
202

අලුත්ගම දක්වා ධාවනය කිරීමට සූදානම්ව අම්බලන්ගොඩ බස් නැවතුම්පළේ නතරකර තිබූ බස් රථයක් තුළදී කාන්තාවකට පහරදුන් බව කියන භික්ෂූවක් අද (07) රාත්‍රී අත් අඩංගුවට ගත් බව අම්බලන්ගොඩ පොලිසිය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ ගොපල්ලව විජිත නමින් හඳුන්වනු ලබන 72 හැවිරිදි භික්ෂුවක් බව පොලිසිය පවසයි.

බලපිටිය වැල්ලවත්ත පදිංචි 37 හැවිරිදි කාන්තාවකට මෙම භික්ෂුව බස් රථයේදී අතින් පහරදී ඇති අතර පසුව ඇය විසින් පොලිසියට කරන ලද පැමිණිල්ලක් අනුව භික්ෂුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත .