බීජිං හි පාසල් සහ විශ්ව විද්‍යාල ජුනි මාසයේදී යළි විවෘත වෙයි

0
151

චීනයේ, බීජිං හි පාසල් හා විශ්ව විද්‍යාල ජුනි මාසයේදී නැවත විවෘත වන බව බීජිං නාගරික සෞඛ්‍ය කොමිසමේ ප්‍රකාශක ලී යී පවසයි.

ඇතැම් ශ්‍රේණිවල සිටින ද්විතීයික පාසල් සිසුන්ට ජුනි 1 වැනි දින නැවත පන්ති ආරම්භ කිරීමට අවසර දෙනු ලැබේ. පළමු හා තෙවැනි ශ්‍රේණිවල ප්‍රාථමික පාසල් සිසුන් සඳහා ආරම්භක දිනයක් තවම තහවුරු කර නොමැති නමුත් සිව්වැනි හා පස්වැනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන අයට ජුනි මාස 8 වැනිදා සිට නැවත පන්ති ආරම්භ කිරීමට අවසර දෙනු ලැබේ.

සෞඛ්‍ය කොමිසම කියා සිටියේ තම ආයතනවල කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමට සහ පාලනය කිරීමට පාසල් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරනු ඇති බවයි.

එමෙන්ම චීන අගනගරයේ විශ්ව විද්‍යාලවලට ඔවුන් වසංගත මර්ධන පියවර ක්‍රියාත්මක කර ඇති නම්, ස්වේච්ඡා පදනමක් මත නැවත විවෘත කිරීමට ඉඩ දෙනු ඇත.