බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් නිදහස් වූ පසු විදෙස් රැකියා – ඇවන්ට්ගාඩ් අධිපතිගෙන් තවත් සමාජ ව්‍යවසායක අදහසක්

0
83

බන්ධනාගාරවල රැඳවූවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදී දඬුවම් කාලය අවසන් වූ පසු ඔවුන්ට දේශීය හෝ විදේශීය රැකියා ලබාදීම සඳහා නව ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර තිබෙන්නේ ඇවන්ගාඩ් සභාපති විශ‍්‍රාමික මේජර් නිශ්ශංක සේනාධිපතිගේ මෙහෙයවීමෙන්. මෙම පුහුණුව සඳහා තෝරා ගනු ලබන රැඳවූවන්ට විශේෂ පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.

විධිමත් යාන්ත‍්‍රණයක් යටතේ රැඳවූවන් මෙලෙස පුහුණු කිරීම මගින් සමාජය වඩාත් සුරක්ෂිත වන බව ද ඇවන්ගාඞ් සභාපති විශ‍්‍රාමික මේජර් නිශ්ශංක සේනාධිපති මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා.

යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ලබන 18 වන දා ආරම්භ කෙරෙන බව ද මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණා.