බංග්ලාදේශ මුදල් ඇමතිත් IMF ණයක් ඉල්ලා සිටියි

0
22

රටේ සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයෙහි කිසිම අර්බුදයක් නොපැවතියත්, ණය වැඩසටහනක් සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කරන ලෙස බංග්ලාදේශය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් (IMF) ඉල්ලා ඇතැයි එරට මුදල් අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. මුස්තෆා කමාල් පවසයි.

“ගෙවුම් ශේෂය සහ අයවැය හිඟය පියවීම වෙනුවෙන් ණය ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන ලෙස IMF වෙතින් ඉල්ලා සිදුකළා” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.