පොළොන්නරුව වකුගඩු රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ වැඩසටහන නවතියි

0
768

පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ වකුගඩු රෝගීන් මූලිකව හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක මූලික පරීක්ෂණ වැඩසටහන මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇනහිට ඇති බව පොළොන්නරුව වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකය භාර වෛද්‍ය නිලධාරී මාලින් මෙත්තසූරිය මහතා ​සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම මෙම තත්ත්වය මත මේ වන විට පුද්ගලයන් 8000කගේ පමණ මූලික වකුගඩු රෝග පරීක්ෂණ කටයුතු අතහැරී ඇති බවද ඒ මහතා කියා සිටියි.

වසය අවරුදු 20ට වැඩි උතුරුමැද පළාතේ සියලු පුද්ගලයන් වකුගඩු රෝගය සම්බන්ධ මූලික පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සඳහා ජනපති උපදෙස් මත රජයේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ අනුව 2015-2018 කාලය තුළ පුද්ගලයන් 27 1000ක සංඛ්‍යාවක් පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයෙක් පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතය.

මේ අතර පොළොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ මධ්‍යම රසායනාගාරය වෙත පරීක්ෂාව සඳහා නැවත දැනුම්දෙන තුරු නිදර්ශක නොඑවන ලෙසද පොළොන්නරුව වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකය භාර වෛද්‍ය නිලධාරී මාලින් මෙත්තසූරිය මහතා එම දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස හතෙහි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් වෙත පසුගිය අගෝස්තු 30 වැනිදා විශේෂ ලිපියකින් දැනුම්දී තිබේ.

වකුගඩු රෝගයේ මූලික රෝග තත්වයන් හඳුනාගැනීමේදී අවශ්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණයන් සිදුකරන කාර්මික නිලධාරීන් සදහා ගෙවීම් සිදුකිරීමේදී මතු වූ ගැටලුවක් මත මෙම පරීක්ෂණ කටයුතු ඇනහිට ඇති බව එම ලිපියේ සඳහන් වේ.