පොහොර සඟවා තිබූ කැකිරාවේ වෙළඳ සැලක් කොටුවෙයි

0
136

යුද හමුදා බුද්ධි අංශවලට ලද තොරතුරකට අනුව අනුරාධපුර පාරිබෝගික සේවා නිලධාරීන් විසින් පසුගිය දින දෙක තුළ කැකිරාව නගරයේ කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි සැලක් පරීක්ෂා කිරීමේ දී වෙළඳසැලෙහි පසෙක සඟවා තිබී යූරියා වර්ගයේ කිලෝග්‍රෑම් පනහේ පොහොර මිටි 60ක් සොයා ගෙන ඇත.

මෙලෙස ගොවීන් සඳහා පොහොර නොමැති බව පවසමින් වෙළඳසැලෙහි පිටුපස පොහොර තොගයක් සඟවා ඇති බවට යුදහමුදා බුද්ධි අංශවලට ලද තොරතුරකට අනුරාධපුර පාරිබෝගික සේවා නිලධාරීන් එක්ව කැකිරාව නගරයේ මෙම කෘෂි නිෂ්පාදන වෙළඳසැල පරීක්ෂා කර තිබේ.

පසුව නිලධාරීන් විසින් උපාය දූතයෙක් යොදවා වෙළඳසැලට පොහොර ලබාගැනීම සඳහා යැවීමට කටයුතුකර ඇත.

එහිදී වෙළඳසැල් හිමියන් විසින් වෙළඳසැලෙහි පොහොර නොමැති බවට උපාය දූතයා හරහා තොරතුරු අනාවරණය කරගත් නිලධාරීන් වෙළඳසැල පරීක්ෂාකිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

එහි දී වෙළදසැල පිටුපස සඟවාගෙන ගබඩාකර තිබූ යූරියා වර්ගයේ පොහොර කිලෝග්‍රෑම් පනහේ මිටි හැටක් අඩංගු පොහොර තොගයක් සොයාගනු ලැබීය.

මෙම ස්ථානයට පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා විශාල ගොවීන් පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර ඔවුන්ටද වෙළඳ සැලෙන් පවසා ඇත්තේ පොහොර නොමැති බවටයි.

අනතුරුව වෙළඳසැලේ හිමිකරුට තරයේ අවවාද කොට ගොවීන් හට එම සොයාගත් පොහොර ප්‍රමාණය පොහොර ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණ සිටින ගොවීන් හට පවතින මුදලට අලෙවි කිරීමට පාරිබෝගික සේවා නිලධාරීන් කටයුතු කර තිබේ.

යුද හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් හා අනුරාධපුර පාරිබෝගික සේවා අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරීන් වන ක්‍රිෂාන්ත වන්නිනායක,නාවිමන,විජේතුංග,කරුනාරත්න යන මහත්වරුන් විසින් මෙම වැටලීම සාර්ථකව නිමකොට තිබිණ.