පොලිසියේ 225ක් ඉහළ නිලවේ.

0
79

ප්‍රධාන පොලිස් පරීෂකරුවන් 225 දෙනකු සහකාර පොලිස් අධිකාරී නිලයට උසස් කිරීමට රජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත.

මේ අනුව, පොලිස්පතිවරයා විසින් අදාළ පත්වීම් ඉදිරි දිනවලදී සිදුකෙරුණු ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙයි.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා සහ එම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් ජගත් අල්විස් යන මහත්වරුන් මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ සකච්ඡාවලින් අනතුරුව එහි වාර්තා රාජ්‍ය සේවා කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කර ඇතැයි වර්තා වේ.