පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමේ

0
31

ද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්ගමේන්තුවේ සියලු මහජන සේවාවන් යළි දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පැවසීය.

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ අනුව ජනතාව එක්රැස්වීම වැළැක්වීම සඳහා එම තීරණය ගත් බව ඔහු පවසයි.

ඒ අනුව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා සියලු සෙසු පළාත් කාර්යාල යළි දැනුම්දෙන තුරු වසා දමා තිබේ.

කෙසේවෙතත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාගැනිම සඳහා දින වෙන්තර ගත් සියලු අයදුම්කරුවන් සඳහා ජාතික හැදුනුම්පත් සකස් කර ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිනයන් වෙත කඩිනමින් යොමු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම විභාග ඇතුළු හදිසි අත්‍යාවශ්‍ය කටයුතු සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් කඩිනමින් ලබාගැනිමට අවශ්‍ය පුද්ගලයින් සඳහා ඒවා සකස් කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යොදා ඇති අතර දෙපාර්තමේන්තුවේ 011 5 226 126 හෝ 011 5 226 100 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීම් සිදුකළ හැකි බව වියානි ගුණතිලක මහතා වැඩිදුරටත් කියාසිටියේය.

සේවාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීම්,

ප්‍රධාන කාර්යාලය දුරකථන අංක – 0115 226 126 / 0115 226 100
දකුණු පළාත් කාර්යාලය – දුරකථන අංකය – 0912 228348
වයඹ පළාත් කාර්යාලය දුරකථන අංකය – 0372 224 337
නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය – දුරකථන අංකය – 0652 229 449
උතුරු පළාත් කාර්යාලය – දුරකථන අංකය – 0242 227 201