පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර හුදෙකලා කරයි

0
109

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා පිලිපීනයේ මැනිලා අගනුවර හුදෙකලා කිරීමට පිලිපීන ජනපති රොඩ්‍රිගෝ ඩුටාර්තේ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ගොඩබිමින්, ගුවිනින හා මුහුදු මාර්ගයෙන් පිලිපීනයේ මැනිලා නුවරට ඇතුළුවීම තහනම් බව ජනපතිවරයා සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව පිලිපීනය තුළ සමූහ රැස්වීම් තහනම් කිරීම, පාසල් වසා තැබීම හා ප්‍රජා නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට අවශ්‍ය යෝජනාවකට පිලිපීන ජනපතිවරයා සිය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

මෙම නියෝග උල්ලංගණය කරන්නන් අත්අඩංගුවට ගෙන සිරගත කිරීමටද ජනපතිවරයා අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් දුන්නේය.