පාස්කු ප්‍රහාරය – චෝදනා ගොනු කිරීම ගැන පළවන සමහර මාධ්‍ය වාර්තා නීතිපති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

0
236

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා නුදුරේදීම ගොනු කරන බවට පළවන සමහර මාධ්‍ය වාර්තා සත්‍යයෙන් තොර බව නීතිපතිවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ නිළධාරින්ගෙන් සමන්විත විශේෂ කණ්ඩායමක් විසින් පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ තොරතුරු සහ වාර්තා තවමත් අධ්‍යයනය කිරීමත් විශ්ලේෂණය කිරීමත් සිදුකරන බවය.