පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයේ වෙනසක්

0
160

පාසල් සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා පවතින දැඩි ඉල්ලුම සැලකිල්ලට ගෙන, එක් පන්තියකට ඇතුළත් කරගත හැකි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට හැකි වන අයුරින් දැනට අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කර වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛවල ඇති උපදෙස් අනුව පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා විදුහල්පතිවරුන් ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ඇති බවත් කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

“එසේම, ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කුසලතා පදනම් කරගනිමින් ජාතික හා පළාත් පාසල්වල 6වන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සහ සාමාන්‍ය පෙළ සුදුසුකම් පදනම් කරගෙන උසස් පෙළ පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමද අදාළ විදුහල්පතිවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබයි”.

ඊට අමතරව 37/2008 සහ 33/2019 චක්‍රලේඛ පරිදි පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ගේ එකඟතාව මත අතරමැදි පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කරනු ලබන බව ද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

අතරමැදි පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට සුදුසුකම්ලබන කණ්ඩායම්…

ස්ථාන මාරුවීම් හේතුවෙන් පදිංචිය වෙනස්වීම්
විදේශගතව සිට පැමිණීම
පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත්වීම
අධිකරණ සේවයේ නියුක්ත විනිශ්චකාරවරුන්
රජයේ විශේෂඥ වෛද්‍ය සහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්
පාසල්වල සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඊට අනුබද්ධිත දෙපාර්තමේන්තුවල සේවයේ නියුක්තවූවන්
විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සහ විධායක නිලධාරින්
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සහ ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවාවන්හි නිලධාරින්

එසේම ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේදී අසාධාරණයට ලක්ව ඒ පිළිබඳව පැවති විමර්ශනවලදී සුදුසුකම් ලැබීම, විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති සහ සමාජ සුභසාධන මධ්‍යස්ථානවල රැඳීසිටින දරුවන්වීම යන කාණ්ඩයන් ද අතරමැද පන්ති සඳහා ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලබයි.