ප්‍රශ්න වසන් කරමින් රජය විසින් ජනතාව මුලා කරනවා-පුබුදු

0
391

වත්මන් රජය රටේ සැබෑ ප්‍රශ්න වසන් කරමින් ජනතාව මුලා කිරීමට කටයුතු කරන බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ මහතා පවසයි.

කොළඹදී කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

අධ්‍යාපන අමත්‍යවරයා විසින් කිරි සහ බනිස් පෙන්මින් උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂය සහ තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂයද සම්පූර්ණයෙන් වෙනස කර ඇති බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ මහතා පෙන්වා දෙයි.

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ මහතා පෙන්වා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ රටේ අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය සම්පුර්ණයෙන් විනාශ කර ඇති බවයි.