ප්‍රථම රොබෝ ආශ්‍රිත ශෛල්‍යකර්මය ලංකාවේදී සිදුකරයි

0
438
180504-N-RM689-0300 TRINCOMALEE, Sri Lanka (May 4, 2018) Cmdr. Tamara Worlton (right), a surgeon assigned to Military Sealift Command hospital ship USNS Mercy (T-AH 19) for Pacific Partnership 2018 (PP18) and Dr. Vyramuthu Varanitharan (left), a Sri Lankan general surgeon at Base Hospital Mutur, Sri Lankan from Base Hospital Mutur, discuss robotic surgery techniques during the first robot-assisted surgery on a patient while aboard the Mercy using the Da Vinci XI Robot Surgical System. PP18’s mission is to work collectively with host and partner nations to enhance regional interoperability and disaster response capabilities, increase stability and security in the region, and foster new and enduring friendships across the Indo-Pacific Region. Pacific Partnership, now in its 13th iteration, is the largest annual multinational humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission conducted in the Indo-Pacific. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kelsey L. Adams/Released)

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් යූඑස්එන්එස් මර්සි (USNS Mercy) නෞකාවේදී ශ්‍රී ලංකා සහ ඇමෙරිකානු වෛද්‍යවරු එක්ව මෙරට ප්‍රථම රොබෝ ආධාරිත ශල්‍යකර්මයක් සිදුකර තිබේ.

බහු ජාතික ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් හා වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් පසුගිය මැයි 04දා ඩාවින්සි Xi රොබෝ ශල්‍ය පද්ධතිය (Da Vinci Robot Surgical System) යොදා ගනිමින් මෙම ශල්‍යකර්මය සිදුකර ඇත.

එහිදී, ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියෙකුගේ පිත්තාශය ඉවත් කිරීමේ ශල්‍යකර්මයක් සාර්ථකව සිදුකළ බව කොළඹ පිහිටි ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.