නව කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමති කෙහෙළිය : රමේෂ් සහ ගම්මන්පිල සම – ප්‍රකාශකවරුන් ලෙස පත් කරයි

0
217

නව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ලෙස අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පත්කොට තිබෙනවා. අද රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී එම පත් කිරිම සිදුකොට තිබෙනවා.

ඊට අමතරව සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරුන් ලෙස අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ සහ අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ පත්කොට ඇත. නව ආණ්ඩුවේ පළමු කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා.