දේශීය මිදි සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යයි

0
23

ආනයනික මිදි සඳහා තීරුබදු මත සියයට 600ක අධිභාරයක් පැනවීමත් සමග යාපනයේ වගා කෙරෙන
දේශීය මිදි සඳහා මේ දිනවල ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතිනවා.

යාපනයේ මිදි අස්වැන්න නෙලීම මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති අතර මිදි කිලෝවක් සඳහා රුපියල්
1200ක් සහ 1400ක් අතර මිලක් පවතින බවයි මිදි වගාකරුවන් පවසන්නේ.

යාපනය, ඉලවාලි, චුන්නාක්කම්, කෝන්ඩාවිල්, පින්නවේලි ඇතුලු ප්‍රදේශවල හෙක්ටයාර
300ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක මිදි වගා කර තිබෙනවා.